top of page

Fundació TROPOS és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 2000 a Barcelona, que exerceix les seves activitats principalment en tot l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Els professionals que estan al capdavant de la Fundació han desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit social i sanitari des de mitjans de la dècada dels vuitanta i, per tant, compten amb una àmplia experiència en la gestió de centres i programes.


Missió


La Fundació té com a missió contribuir a la millora de la salut, del benestar social i de la qualitat de vida de la població en general, i en particular de les dones, persones amb discapacitat psíquica i física, infància, joves, persones grans, persones i col·lectius que pertanyin a minories ètniques i culturals, persones en situació d'exclusió social i també persones afectades per les drogodependències, lluitant contra les desigualtats en general i sobre tot les que es produeixen per motius de gènere en tots els àmbits, i en especial contra la violència masclista, informant a la societat dels problemes i ajudant al conjunt de les necessitats humanes que tot això genera, així com promocionant l'atenció i/o assistència que d'aquestes realitats es deriven.
Els objectius de Fundació TROPOS s'aconsegueixen dissenyant, planificant i gestionant els diferents centres i serveis, invertint en formació continua de tot el personal, així com avaluant els resultats obtinguts.


Visió


Fundació TROPOS s'orienta a una assistència de qualitat que integra la perspectiva de gènere en tots els projectes i serveis, reconeguda pels professionals i la comunitat, i sobre tot pels clients. Els eixos principals entorn els quals es desenvolupa tota l'activitat són la satisfacció de les persones destinatàries de l’atenció i la millora de la seva qualitat de vida.


Valors

 

  • Transparència i compromís ètic

  • Tracte humà i personalitzat

  • Vocació d'excel·lència

  • Solidaritat amb les persones i l'entorn

  • Sostenibilitat

 

NBNB.png
  • Facebook icono social
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page