2018


NI BELLA NI BÈSTIA

Servei especialitzat d'atenció a joves amb problemes de violència masclista que ofereix atenció telefònica, on-line i presencial a joves i les persones del seu entorn, afectats per aquestes situacions.

Subvenció Diputació de Barcelona. Import: 4.449,07 €.

Subvenció Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Import: 5.600 €.

MUNTATGE I DISTRIBUCIÓ 129.600 KITS PIX

Contracte públic menor. Subdirecció General de Drogodependències, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Import 18.143,61 €.

 

 

2017


NI BELLA NI BÈSTIA

Servei especialitzat d'atenció a joves amb problemes de violència masclista que ofereix atenció telefònica, on-line i presencial a joves i les persones del seu entorn, afectats per aquestes situacions.

Subvenció Diputació de Barcelona. Import: 5.038,70 €.

Subvenció Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Import: 5.600 €.