DADES ECONÒMIQUES

Fundació TROPOS treballa de manera eficient i mostra de manera transparent com s'organitza i com es financia.
 

A continuació podeu consultar les dades corresponents als comptes anuals dels següents exercicis:

 

2017

2018

Fundació Tropos - C/ Madrazo 96, 08021 Barcelona
Telèfon: (+34) 93 518 07 08 E-mail: tropos@fundaciotropos.org