ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Fundació Tropos - C/ Madrazo 96, 08021 Barcelona
Telèfon: (+34) 93 518 07 08 E-mail: tropos@fundaciotropos.org