top of page

ACTIVITAT

Aquests són alguns dels projectes i estudis portats a terme per Fundació TROPOS des la seva creació l’any 2002.

INTERVENCIÓ I GESTIÓ


ÀMBIT JOVES

 • Ni bella ni bèstia. Servei especialitzat en treballar i promoure relacions sexoafectives lliures de violències amb joves i adolescents. Atenció on-line i

presencial.

NBNB.png

ÀMBIT SALUT MENTAL

 • Manipulació de kits d’intercanvi de xeringues en el marc del projecte d’integració laboral per a persones
  drogodependents Situa’t.

 • Educadors de carrer al barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs. Actuació vinculada al Centre sociosanitari per a
  usuaris de drogues El Local.

 • Disseny d’accions per millorar l’atenció sanitària amb persones drogodependents i en situació d’exclusió social
  al Barcelonès Nord.

ÀMBIT PERSONES GRANS

 • Pis d’atenció temporal nocturna a persones grans en situació de dependència física i/o cognitiva.

 • Transport de persones grans del domicili al Centre de Dia per a persones grans de Sant Adrià de Besòs.

 • Repartiment d’àpats a domicili a persones usuàries del Servei d’Atenció Domiciliaria municipal de Sant Adrià de Besòs

 • Serveis sanitaris d’infermeria a d’altres entitats.

 

ÀMBIT D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

 

 • Servei d’Atenció Domiciliària al municipi de Caldes d’Estrac.


ÀMBIT MINORIES ÈTNIQUES

 • Les noies gitanes i l’ensenyament secundari. Intervenció amb els diferents agents per a la prevenció l’abandonament de l’escolarització obligatòria per part d’alumnes gitanes a Barcelona.

 • Intervenció amb famílies amb nens i nenes gitanos en edat escolar del municipi de Badalona per prevenir l’abandonament i afavorir la reincorporació a les escoles. Formació i assessorament personal interdisciplinar.

 

ÀMBIT SERVEIS COMUNITARIS

 

 • Dinamització comercial del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Suport a la dinamització dels comerços i a l’associació de comerciants del barri.

ASSESSORAMENT

ÀMBIT MINORIES ÈTNIQUES

 • Assessorament, formació, investigació i seguiment del treball realitzat amb la població gitana a diferents municipis de la província de Barcelona.

ESTUDIS I INVESTIGACIONS

ÀMBIT PERSONES GRANS

 • Estudi de detecció de necessitats de gent gran per a la implementació d’un Servei d’Ajuda Domiciliària al municipi de Caldes d’Estrac.

 • Estudi de viabilitat d’un equipament per a gent gran al municipi de Sentmenat.

 • Estudi de viabilitat d’un equipament per a la gent gran dels municipis de l’Alt Foix.

 • Estudi territorial i d’ocupació de la comarca del Moianès.

FORMACIÓ

 

ÀMBIT SALUT MENTAL

 

 • Formació de prevenció en drogodependències per a professionals de l’àmbit educatiu del municipi de Sant Adrià de Besòs.

DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS

ÀMBIT SALUT MENTAL

 • Elaboració, composició i distribució del dossier trimestral Documentació en drogodependències en suport CD-ROM. Butlletí de sumaris revistes especialitzades en drogodependències, selecció hemeroteca, referències i notes bibliogràfiques i informació de l’Òrgan Tècnic de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • Material escolar d’educació per a la salut i prevenció de drogodependències Prevenir en Colección – Cosas de la vida de Esperanza y Felipe / Cousas da vida de Esperanza e Felipe. Reedició i distribució àlbum de cromos i guia adreçada als pares, de nens de 8 a 11 anys. Versions en castellà i gallec.

 • Material escolar d’educació per a la salut i prevenció de drogodependències Projecte europeu Col·leccionar i créixer – Tori i el misteri del goril·la de colors. Reedició i distribució àlbum de cromos i guia adreçada a educadors de nens de 8 a 11 anys.

Fundació TROPOS ha col·laborat al llarg d’aquests anys i fins l’actualitat amb diferents administracions i entitats: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Diputació de Barcelona, Consorci del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Caldes d’Estrac, Observatori estratègic del Moianès, Institut per a la Promoció Social i de la Salut, Fundació IPSS, Asociación Neria de CEE.

bottom of page