top of page

DADES ECONÒMIQUES

Fundació TROPOS treballa de manera eficient i mostra de manera transparent com s'organitza i com es financia.
 

A continuació podeu consultar les dades corresponents als comptes anuals dels següents exercicis:

 

bottom of page